Menü

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Şirket, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


 

  1. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz:

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası 

 

Adres

 

Cep Telefonu 

 

E-Posta Adresi 

 

Şirket’le Olan İlişkiniz

   ⃝ Stajyer

   ⃝Tedarikçi/Çalışanı

   ⃝ Çalışan

⃝Çalışan     Adayı

   ⃝Ziyaretçi

 

   ⃝Ürün veya Hizmet Alıcısı/Yetkilisi/Çalışanı

⃝Diğer

….

Şirket’le Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?

 


 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz: 

Varsa başvurunuza temel oluşturan belgeleri belirtiniz:

Ek-1:……………………………………

Ek-2:……………………………………

Ek-3:……………………………………


 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 

Yukarıda belirtilen talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum. 

Başvurunun aşağıda işaretlediğim yollardan biriyle cevaplandırılmasını istiyorum

  ⃝

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim. 

  ⃝

Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  ⃝

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.)

 

Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı: 

Başvuru Tarihi: 

İmza:

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayınız